Najbolje ga je zakazati pre porođaja, u 8. mesecu trudnoće.
Broj slobodnih termina je ograničen, a fotografisanje je bitno obaviti dok je beba stara od 7 do 14 dana.
Ne dozvoli da ti promakne prilika za fotografisanje.