Bebica je glavna i sve radnje su počinjene njoj.
Mi nigde ne žurimo i ako je vreme dojenju, onda će bebica da sisa.