Svaki rekvizit posle upotrebe ide na pranje i dezinfekciju.