Prostoriju u kojoj ćemo vršiti fotografisanje je neophodno zagrejati na 25°C. To je temperatura na kojoj se beba dobro oseća i neće se prehladiti.